piruett


Rund platta, hylsa eller tratt som vid anblåsänden på ett blåsinstrument med dubbelt rörblad tjänar till att stödja läppmuskulaturen hos spelaren. Förekommer på utomeuropeiska och europeiska folkliga instrument samt på instrument från medeltid och renässans. Hos barockoboen och senare typer har rudimentär piruett endast dekorativ funktion.
MO85Källa: Musikordboken 1985