ocarina


ett litet blåsinstrument med åtta hål för fingrarna; vanligen använt som leksak men även av Irving Berlin i hans musical Call me madame.

Instrumentet är format som ett ägg eller (om man medräknar det framskjutande munstycket) snarast som en gås, vilket skulle kuna förklara namnet (från it. oca, gås?). Skrivs även okarina.

PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975