munstycke


den del av ett blåsinstrument där anblåsningen sker.
PM75

den del av blåsinstrument där anblåsningsluften leds från munnen till tonröret. Munstyckenas konstruktion har stor betydelse för respektive instruments klangkaraktär. Blockflöjt och enkla rörbladsinstrument har ett näbbformigt munstcke. På dubbla rörbladsinstrument är oftast själva rörbladet munstycke. Bleckblåsinstrumentens grytmunstycke är mer varierande beträffande grytans vidd och djup, "skuldrornas" utformning, halsens vidd, skaftets borrning och längd samt brämets (kantens) bredd och eventuella rundning. Alla dessa parametrar påverkar klang och spelteknik – t.ex. ger en grundare gryta instrumentet en spetsigare ton och gör det mer lättspelat i höjdregistret. Se embouchure.
BM03
Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Bonniers musiklexikon 2003