membran, membraner


Membran är en elastisk hinna som framkallar ljud när det sätts i vibration, antingen genom anslag, anblåsning eller på elektrisk väg. Spända hudar har så långt man kan forska bakåt i tiden använts hos alla jordens folk för att åstadkomma ljud. En membran fordrar i regel en resonanskropp för att kunna ljuda tillräckligt kraftigt. Den mest primitiva resonanskroppen utgjordes av en grop i marken. Se ingqongqo. Utvecklingen ledde till det vi i dag kallar membrantrummor, d.v.s. en eller flera membraner spända över ett resonansrum bestående av en urholkad trästock, ett lerkärl eller en metallcylinder.

För flera tusen år sedan hade kineserna en trumtyp med resonanskropp av bränd lera, vilken alltid hade samma ton; grundtonen i tonsystemet hoang chung. Långt senare började man i västerlandet intressera sig för trummor med bestämd tonhöjd.

Trumskinn har i alla tider framställts av djurhud, garvade eller ogarvade, tunna eller tjocka beroende på användningen. Vanligast är kalv-, får- och getskinn. Den lämpligaste delen av huden är den som ligger över djurets rygg. Skinnet är utskuret så att ryggen, som är något tjockare, kommer mitt öve membranet. Ryggen kan iakttagas som ett ca 5 cm brett band, något mörkare till färgen än det övriga skinnet.
- - -
Kroumata

Ett akustiskt membran är ett tunt skikt som vibrerar och skapar ljud. Kring membranet uppstår då ljudvågor som uppfattas av örat. Man kan hitta membran i högtalare.
Wikipedia.
Länkar: membran, membraner
Länkar redigerade 2017-07-18
.
acoustic membrane i engelska Wikipedia akustiskt membran i svenska Wikipedia                Källa: Kroumata 1985