mekaniska instrument


Sedan gammalt har maskinellt utförande av musik sysselsatt många uppfinnare, och en mängd dylika apparater har sett dagen. De mekaniska klockspelen i kyrk- och rådhustorn etc. går tillbaka åtminstone till 1300-talet. Från 1500-talet omtalas även mekaniska klaver och orglar. Principen för alla dylika instrument ända fram till det senare 1800-talet är en långsamt roterande vals med stift som utlöser respektive hammare, ventiler eller dylikt. I synnerhet orglar av detta slag hade stor marknad; märkligt nog användes sådana i stor utsträckning i engelska kyrkor under tiden före och efter 1800. Att de togs på allvar framgår också av att Händel, Haydn, Mozart och många andra förnämliga kompositörer skrev speciella stycken för Laufwerk, Orgelwalze och vad de allt kallades. I sin enklaste form lever de kvar i tiggarnas och marknadsplatsernas positiv. Man byggde också mycket komplicerade instrument med olika blåsstämmor, stråkstämmor, slaginstrument och eventuellt också piano, allt i ett, för att försöka imitera en hel orkester (senare tiders orkestrion). Det tidigare 1800-talet var den gyllene tiden för allehanda sådana experiment; bland dem kan nämnas Mälzels "panharmonicon", för vilket Beethoven 1813 skrev sin stora tonmålning Slaget vid Vittoria.

De sinnrika apparaterna kombinerades ibland med icke mindre utspekulerade robotar, som utförde de till spelet hörande rörelserna, och publiken häpnade och förtjustes över dessa mekaniska flöjt-, klarinett-, trumpet-, fiol- eller pianospelare. En ytterligare användning fick stiftvalsen i den på 1800-talet så populära speldosan i alla dess varierande skepnader; här är det olika långa metalltungor som av stiften sätts i vibration. En helt ny metod för mekanisk tonproduktion på piano och orgel slog igenom mot 1800-talets slut: den pneumatiska, som i stället för valsen har en pappersrulle med en mängd hål i. Nu uppstod en glanstid för pianolan och dess olika varianter, av vilka de högststående bygger på reproduktion av berömda pianisters inspelningar. Mot slutet av 1920-talet utträngdes pianolan genom grammofonens, radions och ljudfilmens snabba expansion.
MO85


.
Länkar: mekaniska instrument
Länkar redigerade 2021-12-23
.
mekaniska instrument i Libris mekaniska instrument i Stockholms stadsbiblioteks bestånd mechanical music instruments på Youtube                Källa: Musikordboken 1985