madimba


afrikansk xylofontyp med varierande antal klangstavar av hårdträ, vanligen pterocarpus. Madimba har kalebassresonatorer i vilka finns ett litet hål täckt med ett tunt membran som vibrerar på grund av luftens inverkan på mirlitonvis. Klangstavarna ligger på en ram klädd med fiberdynor. Namnet förekommer hos Baluba-, Bapende-, Mwanza-, Bakuba-, Beyeke-, Bena-kanioka-, Mokulu- och Bena-Lulua-folken i Afrika.
Jfr dimba, jimba, kidimba, madiumba, malimba, midimba, balaphon.
KR85Källa: Kroumata 1985