lergök


leksaksinstrument, använt t.ex. i den s.k. Joseph Haydns barnsymfoni.
PM75

– Se vidare ocarina.
Källa: Prismas musiklexikon 1975