langleik, langeleik


gammalt norskt folkinstrument; primitiv liggande cittra, vanligen med en melodisträng och 4-8 ackompanjemangssträngar; besläktad med många liknande nordeuropeiska instrument: den tyska Scheitholt, den dansk-svenska hummel och den isländska langspil. Langleik spelas ännu i vissa delar av Norge och har tidigare förekommit även i Danmark.
MO85


.
Länkar: langleik
Länkar redigerade 2017-04-14
.
http://www.folkmusic.no/langeleik.4610011-137784.html
langeleik i engelska Wikipedia langeleik i svenska Wikipedia langeleik på Youtube                Källa: Musikordboken 1985