krumhorn


gammalt oboeliknande musikinstrument.
PM75


Gammalt blåsinstrument, tillhörande oboefamiljen och närmast besläktat med bombard, med dubbelt rörblad och med nedtill halvcirkelformigt uppböjt tonrör. Krumhorn, som förekom i flera storlekar, användes huvudsakligen under 1500- och 1600-talen. Krumhorn är även en vanlig 8 fots tungstämma i orgeln med klar och ljus klang.
MO85

Engelska: crumhorn..
Länkar: krumhorn
Länkar redigerade 2017-04-14
.
http://www.music.iastate.edu/antiqua/crumhorn.htm
Fria noter för krumhorn i IMSLP crumhorn i engelska Wikipedia krumhorn i svenska Wikipedia crumhorn på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985