koto


japanskt stränginstrument, byggt som en välvd cittra, vanligen med tretton strängar som knäpps med plektron. Den har flyttbara stall.

En kinesisk motsvarighet är chin.
BM03

Koton har under flera sekler varit ett av de mest populära traditionella instrumenten i Japan. Dagens koto är ett långt (ca 1,8 meter) träinstrument med tretton strängar, traditionellt av silke men även nylon. Band (kallade ji) håller strängarna ovanför ytan, ett för varje sträng. Dessa band är flyttbara, så spelaren kan placera dem på olika platser längsmed strängen, beroende på vilken stämning som eftersträvas.

Liksom föregångaren till shakuhachin, kom kotons föregångare till Japan från Kina under de första seklerna av kulturellt utbyte, varefter instrumentet gradvis anpassats till sin nuvarande form.
- - -

WoM96.
Länkar: koto
Länkar redigerade 2017-04-14
.
koto i engelska Wikipedia xxx i svenska Wikipedia koto på Youtube                Källor: Bonniers musiklexikon 2003 ; Worlds of music 1996