korpus


(av lat. corpus, kropp), betecknar i fråga om stränginstrument ljudlådan, resonanslådan, i fråga om blåsinstrument själva tonröret utan munstycke och ev. klockstycke eller fot (stycke).
SM79Källa: Sohlmans musiklexikon 1979