klaverinstrument


stränginstrument på vilka tonerna frambringas med hjälp av tangenter via en hävstångsmekanism. Strängarna kan knäppas (cembalo, spinett, clavicytherium), anslås med metalltunga (klavikord) eller anslås med mjuk klädd hammare (hammarklaver, piano).

Klaverinstrumenten uppkom under medeltiden, men de har haft olika glansperioder och användningsområden. Klavikordet är det enklaste av klaverinstrumenten. Det uppkom på 1300-talet, troligen ur monokordet. Det är tonsvagt och bäst lämpat för hemmamusicerande. Även cembalon uppstod på 1300-talet, närmast ur psalteriet. Det användes som konsert- och generalbasinstrument främst under barocken (ca 1600-1750). Pianot uppfanns i början av 1700-talet och inledde sin storhetstid under romantiken, då det bättre motsvarade tidens krav på expressivitet och tonstyrka än de andra klaverinstrumenten.
BM03
Källa: Bonniers musiklexikon 2003