klaff


litet lock som öppnar och tillsluter tonhål på träblåsinstrument för att förkorta eller förlänga den ljudande luftpelaren och som manövreras genom en hävstångsmekanism. Klaff finns undantagsvis på mässingsinstrument såsom klaffhorn och ofikleid.
MO85Källa: Musikordboken 1985