kazoo


Mirliton bestående av ett plåtrör försett med membran. Genom att sjunga eller nynna i röret uppstår det karakteristiska ljudet. Även kallad bazoo. Jfr. bigophone, sazzafon, kam.
Kroumata


.
Länkar: kazoo
Länkar redigerade 2021-05-16
.
kazoo i Libris kazoo i Stockholms stadsbiblioteks bestånd kazoo i engelska Wikipedia kazoo i svenska Wikipedia kazoo på Youtube                Källa: Kroumata, Svensk Skolmusik AB 1985