hi-hat


Charlestonmaskin, charlestonpedal, charleston-cymbal, pedalcymbal, fotcymbal är några av en mängd namn på det instrument vi idag kallar hi-hat (sammandragning av high hat = hög hatt) och som har både gaffelcymbalerna och parcymbalerna som incitament för sin uppkomst. En eftersträvan för batteristen att få full frihet för båda händerna framtvingade en del olika konstruktioner. - - -

En hi-hat består av ett ca 1,5 cm tjockt, ihåligt metallrör monterat på tre vinkelställda ben. I röret löper en smal metallstång som nedtill står i förbindelse med en pedal och som i den övre delen har fastsättningsanordning för en cymbal (övercymbal). I metallrörets nedre del sitter en fjäder som håller övercymbalen och stången i högt läge och på metallrörets övre del sitter en liten platta på vilken undercymbalen ligger. I denna platta finns i regel en skruv med vilken man kan reglera undercymbalens lutning. När pedalen trampas ned slås cymbalernas insidor mot varann och bringas på så sätt att vibrera.
- - -
Kroumata


.
Länkar: hi-hat
Länkar redigerade 2019-03-19
.
hi-hat i engelska Wikipedia hi-hat i svenska Wikipedia hi-hat på Youtube                Källa: Kroumata 1985