harmonika


1 dragharmonika, se dragspel;

2 munharmonika;

3 glasharmonika.

Även xylofon och liknande instrument av trä-, metall- eller glasplattor och dylikt med eller utan klaviatur kallas principiellt harmonika.
MO85
Källa: Musikordboken 1985