hammarklaver


tidig, rätt snart bortlagd beteckning för det moderna pianot i motsats till cembalon. Beethovens "hammarklaversonat" op. 106 är blott en av de tre pianosonater, som han av någon anledning kallade "Sonate für das Hammerklavier"; i själva verket är hans samtliga pianosonater skrivna för hammarklaver.
MO85Källa: Musikordboken 1985