galoubet


[galobä´] (fra.), en liten långflöjt (pipa) med blott tre tonhål, som ännu förekommer i Sydfrankrike. Den är märklig såtillvida att den spelas endast med ena (vänstra) handen, medan samma spelare med högra handen trakterar en liten avlång trumma, provensalsk tamburin (eller undantagsvis s.k. béarnesisk tamburin; se tamburin 2 och 3). Denna kombination av pipa och trumma har gamla anor; den var mycket vanlig under 1200-1600-talen i västra Europa inklusive England (där den hette pipe and tabor) och användes också ehuru i mindre utsträckning i Tyskland (där pipan bl.a. kallades Schwegel). Den härstammade från medeltidens lekare och behöll givetvis en starkt folklig karaktär.
MO85


.
Länkar: galoubet
Länkar redigerade 2017-04-13
.
galouget på Youtube                Källa: Musikordboken 1985