durspel


Durspel är ett till formatet litet dragspel. Vanligast i Sverige är tvåradigt durspel men även en-, tre- och fyrradiga förekommer. Durspelet skiljer sig speltekniskt avsevärt mot det "vanliga", kromatiska, dragspelet, och är egentligen mer likt ett munspel, fast med bälg och basmöjligheter. Durspelet har (precis som munspelet) två toner på samma knapp (hål på munspel), beroende på om bälgen pressas samman eller dras ut. Durspelen är i grunden diatoniska, det vill säga köper man ett enradigt durspel i tonarten G-dur får man hålla sig till denna tonart.
Wikipedia

Engelska: diatonic button accordion eller melodeon..
Länkar: durspel
Länkar redigerade 2022-06-06
.
durspel i Libris durspel i Stockholms stadsbiblioteks bestånd diatonic button accordeon i engelska Wikipedia durspel i svenska Wikipedia durspel på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985