duplexinstrument


(av latinets duplex, dubbel), kombination av två instrument i ett i synnerhet två olika stämda bleckblåsinstrument av samma typ.

Sålunda utgör dubbelhornet ett duplexinstrument av valthorn i F och höga B. Med hjälp av en mekanism öppnas respektive avstängs så stor del av rörsystemet som erfordras för transposition av instrumentet från den ena stämningen till den andra. Genom att begagna B-stämningen underlättas i hög grad utförandet av höga toner. Uppfinningen gjordes redan 1788 av engelsmannen C.Clagget.

En annan typ av duplexinstrument är sådana, där två instrument av olika typer men med samma stämning kombineras, t.ex. althorn och kornett eller euphonium och basun. Talrika konstruktionsförsök av detta slag gjordes i mitten av 1800-talet. De flesta av desa blev dock utan bestående resultat.
SM75

Se även Emánuel Moór (Duplex-Couplerpiano)..
Länkar: duplexinstrument
Länkar redigerade 2021-10-31
.
duplex instruments på Youtube                Källa: Sohlmans musiklexikon 1975