docka


det lodrätt stående trästycke på vilket det plektrum är fästat som knäpper strängarnacembalo, virginal osv; då tangenten trycks ner rör sig dockan uppåt och strängen knäpps.
PM75Käll: Prismas musiklexikon 1975