corda, corde


(it., pl. corde) sträng. Vid pianospel betyder una corda (en sträng) att vänsterpedalen skall användas. Denna pedal ger (på en flygel) en dämpande effekt genom att hammarna förskjuts så att de träffar endast en sträng i stället för tre eller två. Trio corde, tutte le corde (tre strängar, alla strängarna) betyder att vänsterpedalen inte ska användas.
PM75

[kå'rrda] (ital.), corde [kårrd] (fra.), sträng. (Corde [-de] är även pluralis av corda.) På stråkinstrument: a una corda; a due corde, på två strängar, d.v.s. dubbelgrepp. På pianot: una corda, med pianopedal (= vänstra pedalen), d.v.s. med "förskjutning" av mekanismen varvid klubban träffar en av strängkörens tre strängar; due corde, med halv dylik förskjutning; tutte le corde eller tre corde, "på alla (på tre) strängar", d.v.s. utan förskjutning.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985