colascione


[kållasjå'ne] (ital.), ett lut- eller mandolinartat instrument med relativt liten korpus och mycket lång hals samt 3-6 strängar; den har i stort sett violoncellens tonläge och omfång.
MO85


.
Länkar: colascione
Länkar redigerade 2017-04-13
.
colascioine på Youtube                
 Källa: Musikordboken 1985