chin / guqin / qin / kin


kinesisk silkessträngad cittra. Ett av de mest kända klassiska instrumenten i Kina, av kineserna ansett som det ädlaste. Chin, som har urgamla traditioner användes länge enbart av de bildade och sägs ha varit favorit hos Konfucius. Många former har funnits, men de 5- och 7-strängade har varit de vanligaste. Varje del av en chin har en symbolisk innebörd: locket representerar himlen och botten jorden, längden 2,66 kinesiska fot årets dagar, de 13 greppmarkeringarna årets månader (inklusive skottmånaden), de 7 strängarna veckodagarna eller himlakropparna etc. Strängarna är lika långa men med olika tjocklek och stäms pentatoniskt. Den speciella ch'in-notationen visar förutom tonerna även i detalj hur dessa skall utföras. Spelaren har dock friket att avvika från notbilden. Numera odlas ch'in-spelet endast av en smärre krets kännare.
MO85


.
Länkar: chin / guqin / qin / kin
Länkar redigerade 2016-06-29
.
http://www.silkqin.com/
gucin i engelska Wikipedia guqin i svenska Wikipedia guqin på Youtube                Källa: Musikordboken 1985