cheng, sheng


Kinesisk munorgel, bestående av ett antal bamburör av olika längd nedstuckna i en luftbehållare som är försedd med ett kortare rör, genom vilket luft blåses in eller sugs ut. Varje bamburör är försett med en genomgående tunga, som dock inte bringas i vibration förrän ett spelhål på rörets sida täcks för. Cheng finns i varierande storlek där de mindre har en fin, mild ton. Den är ett av de äldsta klassiska instrumenten i Kina; enligt legenden efterbildar den fågel Fenix med dess kropp, huvud och vingar. Införd till Europa under 1700-talets senare del gav den impulsen till andra instrument av liknande konstruktion: harmonium, dragspel, munspel och orgelstämmor. (Jfr. även gagaku.)
MO85


.
Länkar: cheng, sheng
Länkar redigerade 2016-06-29
.
sheng i engelska Wikipedia sheng i svenska Wikipedia sheng på Youtube                Källa: Musikordboken 1985