charango


Stränginstrument som huvudsakligen används för ackompanjemang inom det andinska området, PeruBolivia–Norra Argentina, i storlek ungefär som en mandolin. Resonanslådan är ofta gjord av det torkade skalet från ett bältdjur.
SM75

Försedd med fem eller tio (fem dubbla) strängar. Wikipedia.
Länkar: charango
Länkar redigerade 2021-12-18
.
charango i Libris charango i Stockholms stadsbiblioteks bestånd charango i engelska Wikipedia charango i svenska Wikipedia charango på Youtube                Källor: Sohlmans musiklexikon 1975 ; Wikipedia