bongos


bongo
(vanl. bongos, använda i par) liten kubansk trumma, som slås med fingrarna och används i den moderna dansorkestern vid rumbor etc; numera också använd i den moderna symfoniorkestern.

PM75

bongos
i latinamerikansk musik små trummor med bestämd tonhöjd, som förekommer parvis i olika tonlägen: slås med fingrarna.
MO85
Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985