blockflöjt(ty. Blockflöte; eng. recorder) ett flöjtinstrument som användes flitigt under 1500-1700-talen, men undanträngdes av den tonstarkare tvärflöjten, som den också liknar, med den skillnaden att blockflöjten blåses i ena änden och hålles nedåt i stället för horisontellt.

Blockflöjten kallades tidigare "engelsk flöjt" och hos Bach betyder "flöjt" alltid blockflöjt, såvida inte beteckningen "traverso" tillagts för att ange den "moderna" flöjten. Blockflöjten har fått en renässans under 1900-talet, dels i musik som ursprungligen skrivits för instrumentet, dels som ett billigt och relativt lättspelat instrument för skolbarn. Några moderna tonsättare har även skrivit för instrumentet.

Blockflöjten tillverkas vanligen i fem storlekar: sopranino, sopran, alt, tenor och bas; den vanligaste typen är sopranflöjten.
PM75


.
Länkar: blockflöjt
Länkar redigerade 2021-07-25
.
http://www.recorderhomepage.net/
recorder i IMSLP reorder i engelska Wikipedia blockflöjt i svenska Wikipedia recorder på Youtube                Källa: Prismas musiklexikon 1975