bassetthorn


bassetthorninstrument av klarinett-typ men med lägre omfång (F-,3). Använt t.ex. av Mozart i La clemensa di Tito; även av Richard Strauss (Symfoni för träblåsare) men annars mycket sällan sedan Mozarts dagar. Det är ett transponerande instrument stämt i f. Ursprunget till namnet är okänt.
PM75


ital. corno di basse'tto [kå'rrnå], ett slags altklarinett, på varierande sätt vinkelböjd, med mjuk och vacker ton. Bassetthorn noteras (i diskantklav) i F, d.v.s. klingar en kvint lägre än den skrives. - - - Bassetthorn var i bruk omkring 1770-1840. Hos Mozart förekommer det i åtskilliga verk, bl.a. i Trollflöjten, i Requiem, där de sedvanliga klarinetterna med fin verkan ersätts av de mildare bassetthornen, och i olika instrumentalverk. Även Beethoven (i Prometheus), Mendelssohn och (som ett sentida experiment) Richard Strauss har skrivit för bassetthorn, som numera närmast ersatts av basklarinetten.
– Bassetthorn kallas även en tungstämma (ibland labialstämma) i orgeln.
MO85


.
Länkar: bassetthorn
Länkar redigerade 2015-06-20
.
bassetthorn i Libris bassetthorn i Stockholms stadsbiblioteks bestånd basset horn i engelska Wikipedia bassetthorn i svenska Wikipedia bassetthorn på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985