wagnertuba


ett instrument (kan beskrivas som ett modifierad typ av valthornet) byggt i två olika storlekar (tenor och bas) efter Wagners föreskrifter och använt av honom (med två av varje storlek) i Ringen.
Tenortubans omfång är b
1-f²; bastubans B2-g¹.
PM75


se tuba 3.
MO85.
Länkar: wagnertuba
Länkar redigerade 2017-07-21
.
http://www.celesteh.com/music/tuba.html
Noter för wagnertuba i IMSLP wagner tuba i engelska Wikipedia wagnertuba i svenska Wikipedia wagner tuba på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985