theremin


Ett elektriskt instrument med en upprättstående oscillatoranordning; tonerna bildades genom att handen fördes från eller till en med anordningen förbunden antenn. Uppfunnen av Leon Thérémin i Ryssland 1924 och senare förbättrad. Spelar endast en ton åt gången; har ett omfång av fem oktaver och kan åstadkomma skiftande klangfärger; verk har skrivits av bl.a. Martinù för instrumentet.
PM75


även kallad eterofon, ett "etervågsinstrument", ett av de tidigaste helt elektriska instrumenten och det som länge väckte den största uppmärksamheten. Tonalstringen sker efter samma principer som hos ondes Martenot: genom interferens mellan två högfrekvensgeneratorer, vilkas differenston blir hörbar i högtalare. Variationerna i tonhöjd åstadkoms genom att högra handen närmar sig eller avlägsnas från en antenn; tonstyrkan regleras på samma sätt med vänstra handen som påverkar en annan antenn. Senare modeller har konstruerats med tangentbord. Uppfinnare var ryssen Leon Thérémin, som presenterade instrumentet redan 1920 och därefter gjorde det bekant genom långa konsertturnéer. Theremin blev mest uppskattat i USA; på 1930- och 40-talen komponerade bl.a. Varèse, Grainger och Martinù för detta instrument.
MO85


.
Länkar: theremin
Länkar redigerade 2017-07-18
.
http://theremintimes.ru/en/
theremin i engelska Wikipedia theremin i svenska Wikipedia theremin på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985