MusikSök A–Ö – alfabetisk innehållsförteckning
S

Sidan senast ändrad 2022-06-29


S

.
.

.
Musik A–Ö: Sa
Sabeldans – se Gajaneh (Chatjaturian)
Sacrae symphoniae (Gabrieli)
Le sacre du printemps (Stravinskij)
sadcore
Sadko (Rimskij-Korsakov)
Sadler's Wells
En saga (Sibelius)
salicional
Salome (R. Strauss)
Salomon-symfonierna (Haydn)
salongsmusik
salongsorkester
salsa
saltando (ital.), "hoppande" (studsande) stråkart (= spiccato)
saltarello
Salustia (Pergolesi)
Salut d'amour (Elgar)
Salute (Reich)
Salzburg
samba
Same Ätnam (Peterson-Berger)
SAMI – Svenska artisters och musikers intresseorganisation
samise
samisk trumma
sammansatt taktart
sampling
Samson (Händel)
Samson et Dalila (Saint-Saëns)
St. Anne-fugan (Bach)
Sanctus
santoor
santur
sanza
saraband
sarangi
sarod
saron
sarrusofon
Satyagraha (Glass)
Satyricon (Ireland)
saudade
Saul (Händel)
Saul och David (Nilsen)
sautillé
Savitri (Holst)
Savonlinna
saxhorn
saxofon
saxofonister A-Ö
saz
sazzafon
.
Musik A–Ö: Sc
La Scala
Scandinavian metal
Scaramouche (Milhaud)
scatsång
scena
Scènes fugitives (Kelterborn)
Schéhérazade (Rimskij-Korsakov, Ravel)
Scheitholt
Schelomo (Bloch)
scherzo
Schicksalslied (Brahms)
schlager
Schlagerfestivalen – se Melodifestivalen
Schlagerfestivalen – extern länk
schleppend (ty.) – släpande, trögt; nicht schleppend anger att ett avsnitt inte får spelas för långsamt.
PM75
schmetternd [-t] (ty.), smattrande; se cuivré
Schweigt stille, plaudert nicht (J. S. Bach)
schofar
Schola cantorum
The school for wives (Liebermann)
schottis
schrammelkvartett
Die Schule der Frauen (Liebermann)
Der Schulmeister (Haydn)
Schwanda säckpipeblåsaren (Weinberger)
Der Schwanendreher (Hindemith)
Schwanengesang (Schubert)
Schwegel (flöjt)
Die schöne Müllerin (Schubert)
scordatura
scotch snap – se lombardisk rytm
scratching
.
Musik A–Ö: Se
sea shanty
A sea symphony (Vaughan Williams)
sec (fr., torr) – anger att en ton eller ett ackord skall ansättas kort utan att "klinga vidare". PM75
secondo, seconda, second
Segmenti (Serocki)
segno
segue
seguidilla
Seid nüchtern und wachet (Schnittke)
sejare
sekund
sekvens
Semele (Händel)
semi, semibrevis
semi-opera
Semiramis (Rossini)
semiseria
Semperoper – se Dresdenoperan
sempre
Senegal
personer
Señoritans vistimme (Ravel)
septett
septima
septimol, septol
serenad
Serenadkvartetten (Haydn alt. Hoffstetter)
serenata
serie
seriell musik
serpent
La Serva pedrona (Pergolesi)
sesquialtera
setar – se tar
Seven visions to Orpheus (Gabold)
sext
sextackord
sextett
sextol
.
.
Musik A–Ö: Sf
sfogato (it., bortdunstat) – föredragsanvisning, använd t.ex. av Chopin för att ange ett luftigt, delikat utförande.
sforzando, sforzato
.
.
Musik A–Ö: Sh
shakuhachi
shamisen
shanty
shawm – se skalmeja
sheng
Shepard-ton
shoegazing
shofar
A short ride on a motor bike (Sandström)
shruti box
.
.
Musik A–Ö: Si
Si j'étais roi (Adam)
Sibelius-Akademin
siciliana / siciliano
Siddharta (opera, 1983, Nørgård)
Siegfried (Wagner)
Siegfriedidyll (Wagner)
Signalen (Mosolov)
signalhorn
signaturmelodi – stycke spelat av ett dansband, i ett radioprogram etc.; avser att tjäna som ett igenkänningstecken.
Sigurd Jorsalafar (Grieg)
simile
Simple symphony (Britten)
Simson och Delila (Saint-Saëns)
sinfonia
Sinfonia biblica (Nabokov)
Sinfonia brevis (Jelinek)
Sinfonia da requiem (Britten)
Sinfonia del mare (Nystroem)
Sinfonia domestica (Richard Strauss)
Sinfonia espansiva (Nielsen)
Sinfonia pastorale (Händel)
Sinfonie der Tausend (Mahler)
sinfonietta
singer-songwriter
Singoalla (Frumerie)
sinka
sinustoner
sistrum
sitar
Six marimbas (Reich)
Six pianos (Reich)
siyem
.  
.
Musik A–Ö: Sj
sjungande allegro
sjusträngad gitarr – se bl.a. Howard Alden
självspelande piano
.  
.
Musik A–Ö: Sk
ska
ska revival
skala
Skaldens natt (Lidholm)
skalmeja
SKAP – Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik
Skapelsen (Haydn)
Skapelsen (kyrkoopera, Nilsson)
Skazanije o nevidimom grade Kitezje i deve Fevronii (Rimskij-Korsakov)
skenkonsonans
skiffle
skillingtryck
skinnkompass – en med gaillarden besläktad folklig dans. Namnet är en förvanskning av franska cinque pas, fem steg.
skiss
skit
skivbolag
Skotska symfonin (Mendelssohn)
Skottland
grupper
personer
Skottvångs Grufva
skänklåt – folklig melodi i 2/4- eller 3/4-takt, använd vid frambärandet av bröllopsgåvorna. Spelad
när man skålade kallades den "brännvinslåt". PM75 – se även låt.
.
.
Musik A–Ö: Sl
slaginstrument / slagverk
Slaviska danser (Dvořák)
slendro
slentando (it.) – efter hand långsammare
slidegitarr
slide guitar blues
slide whistle
slitstrumma
Slow motion sound (Reich)
slowcore
slowfox (eng.) – egentligen slow foxtrot, långsam foxtrot
slumpmusik

slått

.
.
Musik A–Ö: Sm
smooth
smooth jazz
smooth reggae
smooth soul
.
.
Musik A–Ö: Sn
Snabba äro livets stunder (Randel)
Snegurotjka (Rimskij-Korsakov)
Snowflakes (Sandström)
SNYKO
Snöflickan (Rimskij-Korsakov)
.
.
Musik A–Ö: So
soave (it.) – mjukt, smeksamt
soca
Socrate (Satie)
soft rock
soh – se solmisation
Soirées musicales (Rossini)
Sokrates – se Socrate
sol – tonen g; i solmisationstekniken anger sol den femte tonenskalan
sol-fa – se tonic sol-fa; jfr även solmisation
Soldatmässa (Rautavaara)
solfège, solfeggio
solfilmen – se Leon Xanrof
soli – se solo
Solitär (Hallman)
solmisation
solo
solokonsert – se konsert
Solomon (Händel)
solovox
Some of these (Morthenson)
sommo, somma (it., högsta) – con somma passione, med största lidelse i uttrycket
son (fr., ljud) – musique de douze sons, tolvtonsmusik; sons bouchés, "stoppade" tonerhorn, se sordin. PM75
sonat
sonata
sonatform
sonatin, sonatina
song parody
La Sonnambula (Bellini)
sonore, sonoro
sopran
sopranino
sopranklav – en (numera sällan använd) c-klav; c1 ligger på systemets nedersta linje
sordin
sorgmarsch
sostenuto
Sotarpojken (Britten)
Sotilasmessu (Rautavaara)
sotto voce
soul
blue-eyed soul
Chicago soul
deep soul
smooth soul
soul blues
soul jazz
uptown soul
sound system
sousafon
soutenu – se sostenuto
southern
southern rap
southern rock
southern soul
.
.
Musik A–Ö: Sp
SP – standard play, uttryck använt om 78-varvs grammofonskivor av äldre typ
space age pop
space rock
Spader dam (Tjajkovskij)
Spanien
Spanisches Liederbuch (Wolf)
Spansk rapsodi (Ravel)
Spanska danser (Moszkowski)
Spanska timmen
Spanskt capriccio (Rimskij-Korsakov)
speed metal
spegelfuga, spegelkanon
speldosa – se mekaniska instrument
spelman
spianato (it.) – utjämnat, jämt flytande
spiccato
spikharmonika, spikharpa
spilåpipa
spinett
spinto (it.) – energiskt pådrivande
spirito, spiritoso (it.) – spirituellt, livligt
spirituals
spjutfiddla, spjutluta
Sprechgesang
Spring symphony (Britten)
springar
språngton
Spöktrion (Beethoven)
.
.
Musik A–Ö: Sr
sruti
sruti box
.
.
Musik A–Ö: St
St. Anne-fugan (Bach)
Staatsoper Unter den Linden
Stabat mater (Palestrina, Pergolesi m.fl.)
staccato
stackel
stall
Stampen
stamtoner
standardmelodi – välkänd populärmelodi, vanligen amerikansk. Jfr. evergreen
Statens musikbibliotek / Musik- och Teaterbiblioteket
Statens musiksamlingar / Statens musikverk
steelband
steel guitar
steelpan
Steget över tröskeln (pianokonsert 1976, Nilsson)
stegteori
steklåt – folklig melodi som spelades när steken bars in under bröllopsfestligheterna. Går vanligen i 4/4-takt. – Se även låt.
Stengästen (Dargomyzjksij)
stentorfon [-få´n] – högtrycksstämma i orgeln (stråkstämma med mycket kraftig klang).
stereofoni
stessa, stesso (it.) – samma
stick
stilar
stile rappresentativo (it., "framträdande stil") – term använd av det tidiga 1600-talets operatonsättare för att ange deras nya princip, recitativet, byggt på det talade språkets tonfall. PM75
STIM – Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå
Stimme (ty.) – röst, stämma; jfr Stimmfürhungme
Stimmfürhung stämföring
STKF – Svenska Tonkonstnärsförbundet
Stockholms filharmoniska orkester
Stockholms konserthus / Stockholms konserthusstiftelse
Stockholms nya kammarorkester (SNYKO)
Stockholms opera
stokastisk form
stoner, stonerrock
stopptoner
Stora teatern, Göteborg
storband
Stormen (Sibelius, Tjajkovskij, Martin, Atterberg m.fl.)
strascinando – (it.) släpande. Anvisning om mindre avser tempot, mer att den ena tonen "släpar" den andra efter sig – t.ex. vid portamento-sång. PM75
stretto
stringendo
strofisk
strupsång
stråke
stråkharpa
stråkinstrument
stråkkvartett
stråkkvartetter A-Ö
stråkmaskin
stråkorkester
stråkstämmor
sträng (se även corda)
stränginstrument
strängmusik(kår) – inom främst Frälsningsarméns verksamhet en beteckning för en musikgrupp som är sammansatt av stränginstrument (framför allt gitarrer). PM75
Den stumma från Portici (Auber)
städer
ställföreträdande klanger
stämföring
stämgaffel
stämma
stämmor
Ständchen
.
.
Musik A–Ö: Su
subdominant
subito (it.) – omedelbart); atacca subito, gå omedelbart vidare till nästa avsnitt
subjekt
submediant
subrett
sul, sulla
Sumer is icumen in
Suomis sång (Pacius)
superoktava principalstämma i orgeln; klingar två oktaver högre än den ton som spelas
sur (fr.) – på; sur la touche, vid gripbrädet; sur le chevalet, vid stallet se sul
surf rock
Suzukimetoden
.
.
Musik A–Ö: Sv
svaj – störande förändringar av tonhöjden orsakade av tekniska fel på grammofoner och bandspelare som medför förändringar i spelhastigheten. PM75
Svanda dudák (Weinberger)
Svansjön (Tjajkovskij)
svar
Swedish pop/rock
svensk rap
Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI)
Svenska Tonkonstnärsförbundet
Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå
Svenskt musikhistoriskt arkiv
Svenskt visarkiv
Sverige
grupper
personer
Sverige (hymn, Stenhammar)
Sveriges Radios Symfoniorkester
swing
svit
sväng
svävning / svävningar
.
.
Musik A–Ö: Sy
Sydafrika
grupper
personer
Sydney Opera House
Sylvia (Delibes)
syllabisk
symfoni
namngivna symfonier
Symfoni av sorgesamma sånger (Górecki)
symfonisk
symfonisk dikt
Symfonisk metamorfos över teman av Weber (Hindemith)
Symfoniska etyder (Schumann)
Symphonia brevis (Jelinek)
Symphonie espagnol (Lalo)
Synclavier
synkop
synkopera – att förflytta en betoning till en taktdel som normalt är obetonad
synkroniseringsamordning av t.ex. bild- och ljudspår på en film, de olika kanalerna i en stereofonisk eller flerkanalig inspelning. PM75
synth pop
synthesizer
Syrien
- personer
.
.
Musik A–Ö: Sz
Szenen aus Goethes Faust (Schumann)
.
.
Musik A–Ö: Så
Så tuktas en arbigga (Goetz)
såg
- sångare A-Ö
Sång under stjärnorna (Rangström)
sångcykel
Sånger utan ord (Mendelssohn)
sångspel
sångtema
.
.
Musik A–Ö: Sä
säckpipa
En sällsam historia
Den sällsamme mandarinen (Bartók)
.
.
Musik A–Ö: Sö
Sömngångerskan (Bellini)