MusikSök A–Ö – alfabetisk innehållsförteckning
S

Sidan senast ändrad 2021-09-14


S

.
.

.
Musik A–Ö: Sa
Sabeldans – se Gajaneh (Chatjaturian)
Le sacre du printemps (Stravinskij)
sadcore
Sadko (Rimskij-Korsakov)
En saga (Sibelius)
salicional
Salome (R. Strauss)
Salomon-symfonierna (Haydn)
salongsmusik
salongsorkester
salsa
saltando (ital.), "hoppande" (studsande) stråkart (= spiccato)
saltarello
Salustia (Pergolesi)
Salut d'amour (Elgar)
Salzburg
samba
Same Ätnam (Peterson-Berger)
SAMI – Svenska artisters och musikers intresseorganisation
samise
samisk trumma
sammansatt taktart
sampling
Samson (Händel)
Samson et Dalila (Saint-Saëns)
St. Anne-fugan (Bach)
Sanctus
santoor
santur
sanza
saraband
sarangi
sarod
saron
sarrusofon
Satyagraha (Glass)
Satyricon (Ireland)
saudade
Saul (Händel)
Saul och David (Nilsen)
sautillé
Savonlinna
saxhorn
saxofon
saxofonister A-Ö
saz
sazzafon
.
Musik A–Ö: Sc
La Scala
Scandinavian metal
Scaramouche (Milhaud)
scatsång
scena
Schéhérazade (Rimskij-Korsakov, Ravel)
Scheitholt
Schelomo (Bloch)
scherzo
Schicksalslied (Brahms)
schlager
Schlagerfestivalen – se Melodifestivalen
Schlagerfestivalen – extern länk
schleppend (ty.) – släpande, trögt; nicht schleppend anger att ett avsnitt inte får spelas för långsamt.
PM75
schmetternd [-t] (ty.), smattrande; se cuivré
Schweigt stille, plaudert nicht (J. S. Bach)
schofar
Schola cantorum
schottis
schrammelkvartett
Der Schulmeister (Haydn)
Schwanda säckpipeblåsaren (Weinberger)
Schwanengesang (Schubert)
Schwegel (flöjt)
Die schöne Müllerin (Schubert)
scordatura
scotch snap – se lombardisk rytm
scratching
.
Musik A–Ö: Se
A sea symphony (Vaughan Williams)
sec (fr., torr) – anger att en ton eller ett ackord skall ansättas kort utan att "klinga vidare". PM75
secondo, seconda, second
segno
segue
seguidilla
sejare
sekund
sekvens
Semele (Händel)
semi, semibrevis
semi-opera
Semiramis (Rossini)
semiseria
Semperoper – se Dresdenoperan
sempre
Senegal
personer
Señoritans vistimme (Ravel)
septett
septima
septimol, septol
serenad
Serenadkvartetten (Haydn alt. Hoffstetter)
serenata
serie
seriell musik
serpent
La Serva pedrona (Pergolesi)
sesquialtera
setar – se tar
sext
sextackord
sextett
sextol
.
.
Musik A–Ö: Sf
sfogato (it., bortdunstat) – föredragsanvisning, använd t.ex. av Chopin för att ange ett luftigt, delikat utförande.
sforzando, sforzato
.
.
Musik A–Ö: Sh
shakuhachi
shamisen
shanty
shawm – se skalmeja
sheng
Shepard-ton
shoegazing
shofar
shruti box
.
.
Musik A–Ö: Si
Si j'étais roi (Adam)
Sibelius-Akademin
siciliana / siciliano
Siddharta (opera, 1983, Nørgård)
Siegfried (Wagner)
Siegfriedidyll (Wagner)
signalhorn
signaturmelodi – stycke spelat av ett dansband, i ett radioprogram etc.; avser att tjäna som ett igenkänningstecken.
Sigurd Jorsalafar (Grieg)
simile
Simson och Delila (Saint-Saëns)
sinfonia
Sinfonia biblica (Nabokov)
Sinfonia da requiem (Britten)
Sinfonia del mare (Nystroem)
Sinfonia domestica (Richard Strauss)
Sinfonia espansiva (Nielsen)
Sinfonia pastorale (Händel)
Sinfonie der Tausend (Mahler)
singer-songwriter
Singoalla (Frumerie)
sinka
sinustoner
sistrum
sitar
siyem
.  
.
Musik A–Ö: Sj
sjungande allegro
sjusträngad gitarr – se bl.a. Howard Alden
självspelande piano
.  
.
Musik A–Ö: Sk
ska
ska revival
skala
Skaldens natt (Lidholm)
skalmeja
SKAP – Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik
Skapelsen (Haydn)
Skapelsen (kyrkoopera, Nilsson)
Skazanije o nevidimom grade Kitezje i deve Fevronii (Rimskij-Korsakov)
skenkonsonans
skiffle
skillingtryck
skinnkompass
skiss
skit
skivbolag
Skotska symfonin (Mendelssohn)
Skottland
grupper
personer
Skottvångs Grufva
skänklåt – folklig melodi i 2/4- eller 3/4-takt, använd vid frambärandet av bröllopsgåvorna. Spelad
när man skålade kallades den "brännvinslåt". PM75 – se även låt.
.
.
Musik A–Ö: Sl
slaginstrument / slagverk
Slaviska danser (Dvořák)
slendro
slentando
slidegitarr
slide guitar blues
slide whistle
slitstrumma
slowcore
slowfox (eng.) – egentligen slow foxtrot, långsam foxtrot
slumpmusik

slått

.
.
Musik A–Ö: Sm
smooth
smooth jazz
smooth reggae
smooth soul
.
.
Musik A–Ö: Sn
Snegurotjka (Rimskij-Korsakov)
SNYKO
Snöflickan (Rimskij-Korsakov)
.
.
Musik A–Ö: So
soave
soca
Socrate (Satie)
soft rock
soh
Soirées musicales (Rossini)
Sokrates – se Socrate
sol
sol-fa
solfège, solfeggio
solfilmen – se Leon Xanrof
soli
solmisation
solo
solokonsert – se konsert
solovox
sommo, somma
son (fr., ljud) – musique de douze sons, tolvtonsmusik; sons bouchés, "stoppade" tonerhorn, se sordin. PM75
sonat
sonata
sonatform
sonatin, sonatina
song parody
La Sonnambula (Bellini)
sonore, sonoro
sopran
sopranino
sopranklav – en (numera sällan använd) c-klav; c1 ligger på systemets nedersta linje
sordin
sorgmarsch
sostenuto
Sotarpojken (Britten)
sotto voce
soul
blue-eyed soul
Chicago soul
deep soul
smooth soul
soul blues
soul jazz
uptown soul
sound system
sousafon
soutenu
southern
southern rap
southern rock
southern soul
.
.
Musik A–Ö: Sp
SP
space age pop
space rock
Spader dam (Tjajkovskij)
Spanien
Spanisches Liederbuch (Wolf)
Spansk rapsodi (Ravel)
Spanska timmen
Spanskt capriccio (Rimskij-Korsakov)
speed metal
spegelfuga, spegelkanon
speldosa
spelman
spianato
spiccato
spikharpa
spilåpipa
spinett
spinto
spirito, spiritoso
spirituals
spjutfiddla, spjutluta
Sprechgesang
Spring symphony (Britten)
springar
språngton
.
.
Musik A–Ö: Sr
sruti
sruti box
.
.
Musik A–Ö: St
St. Anne-fugan (Bach)
Staatsoper Unter den Linden
Stabat mater (Palestrina, Pergolesi m.fl.)
staccato
stackel
stall
Stampen
stamtoner
standardmelodi – välkänd populärmelodi, vanligen amerikansk. Jfr. evergreen
Statens musikbibliotek / Musik- och Teaterbiblioteket
Statens musiksamlingar / Statens musikverk
steelband
steel guitar
steelpan
Steget över tröskeln (pianokonsert 1976, Nilsson)
stegteori
steklåt – folklig melodi som spelades när steken bars in under bröllopsfestligheterna. Går vanligen i 4/4-takt. – Se även låt.
Stengästen (Dargomyzjksij)
stereofoni
stessa, stesso
stick
stilar
stile rappresentativo (it., "framträdande stil") – term använd av det tidiga 1600-talets operatonsättare för att ange deras nya princip, recitativet, byggt på det talade språkets tonfall. PM75
Stimme
STIM – Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå
STKF – Svenska Tonkonstnärsförbundet
Stockholms filharmoniska orkester
Stockholms konserthus / Stockholms konserthusstiftelse
Stockholms nya kammarorkester (SNYKO)
Stockholms opera
stokastisk form
stoner, stonerrock
stopptoner
Stora teatern, Göteborg
storband
Stormen (Sibelius, Tjajkovskij, Martin, Atterberg m.fl.)
strascinando – (it.) släpande. Anvisning om mindre avser tempot, mer att den ena tonen "släpar" den andra efter sig – t.ex. vid portamento-sång. PM75
stretto
stringendo
strofisk
strupsång
stråke
stråkharpa
stråkinstrument
stråkkvartett
stråkkvartetter A-Ö
stråkmaskin
stråkorkester
stråkstämmor
sträng (se även corda)
stränginstrument
strängmusik(kår) – inom främst Frälsningsarméns verksamhet en beteckning för en musikgrupp som är sammansatt av stränginstrument (framför allt gitarrer). PM75
Den stumma från Portici (Auber)
städer
ställföreträdande klanger
stämföring
stämgaffel
stämma
stämmor
Ständchen
.
.
Musik A–Ö: Su
subdominant
subito
subjekt
submediant
subrett
sul, sulla
Sumer is icumen in
Suomis sång (Pacius)
superoktava
sur
surf rock
.
.
Musik A–Ö: Sv
svaj – störande förändringar av tonhöjden orsakade av tekniska fel på grammofoner och bandspelare som medför förändringar i spelhastigheten. PM75
Svanda dudák (Weinberger)
Svansjön (Tjajkovskij)
svar
Swedish pop/rock
svensk rap
Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI)
Svenska Tonkonstnärsförbundet
Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå
Svenskt musikhistoriskt arkiv
Svenskt visarkiv
Sverige
grupper
personer
Sverige (hymn, Stenhammar)
Sveriges Radios Symfoniorkester
swing
svit
sväng
svävning / svävningar
.
.
Musik A–Ö: Sy
Sydafrika
grupper
personer
Sydney Opera House
Sylvia (Delibes)
syllabisk
symfoni
namngivna symfonier
symfonisk
symfonisk dikt
Symfoniska etyder (Schumann)
Symphonie espagnol (Lalo)
Synclavier
synkop
synkopera – att förflytta en betoning till en taktdel som normalt är obetonad
synkroniseringsamordning av t.ex. bild- och ljudspår på en film, de olika kanalerna i en stereofonisk eller flerkanalig inspelning. PM75
synth pop
synthesizer
Syrien
- personer
.
.
Musik A–Ö: Sz
Szenen aus Goethes Faust (Schumann)
.
.
Musik A–Ö: Så
Så tuktas en arbigga (Goetz)
såg
- sångare A-Ö
Sång under stjärnorna (Rangström)
sångcykel
Sånger utan ord (Mendelssohn)
sångspel
sångtema
.
.
Musik A–Ö: Sä
säckpipa
En sällsam historia
Den sällsamme mandarinen (Bartók)
.
.
Musik A–Ö: Sö
Sömngångerskan (Bellini)