MusikSök A–Ö – alfabetisk innehållsförteckning
Q

Sidan senast ändrad 2021-01-22


Q.
Musik A-Ö: Q
qanun
qawwali
qin
quadrille [kadri´jj] (fra.) – kadrilj
quadrupulum – se organum
quarta – se rauschkvint
quartet [k°åte´tt] (eng.), Quartett [kvar-] (ty.), quartetto [k°arte´ttå] (ital.), quatuor [k°atyå' r] – kvartett
Quartetto brioso (stråkkvartett, 1958, Nørgård)
Quartettsatz (Schubert)
quasi
quator – kvartett
I quatro rusteghi (Wolf-Ferrari)
Le quattro stagioni – se De fyra årstiderna
quawali / qawalli
quiet storm
quijada
quintuor (fr.) – kvintett
quodlibet
 
r »