MusikSök A–Ö – alfabetisk innehållsförteckning
P

Sidan senast ändrad 2022-06-29


P


.
Musik A–Ö: P – Pa

p – förkortning för piano (it., svagt); härav som beteckning för ännu svagare styrkegrader pp, ppp etc. (ibland ännu flera p:n). PM75

Pacific 231 (Honegger)
padovana, paduana se pavane
paisley underground
Paiste
Pajazzo (Leoncavallo)
Pakistan
grupper
paleografi – vetenskapen om antika och medeltida skriftarter och deras tolkning; omfattar även den äldre notskriften. MO85
Palestina
personer
Palestrina (Pfizner)
Palestrinastil
Panama
personer
pandero (spa.), tamburin

pandiatonisk, pandiatonism

pandora
panflöjt

pantomim

pantonal (pantonalitet) – se atonal

pantoum

Papillons (Schumann)
paradiddle
Paradis och peri (Schumann)

parafras (från grekiskan) – fritt omskrivande och fantiserande bearbetning av en eller flera förut kända melodier. MO85

parallellklanger

parallellrörelse

parallelltonarter

parameter
Parergon (Richard Strauss)
Paris konservatorieorkester
Pariskonservatoriet
Parissymfonier (Haydn)
Parissymfonin (Mozart)

parlando, parlante

parodi
parodier på sånger: lista på musiker

parodimässa

Parsifal (Wagner)

parte

Parthenia (grek., jungfrulighet) – titel på den första boken med klavermusik som trycktes i England (1611); innehåller stycken av Bull, Byrd och O. Gibbons. PM75

partialton

partita

partitur
party rap
pas
pasodoble [då'b-] (spa.) – eg. "dubbelsteg", ett slags onestep i 6/8-takt, populär på 1920-talet.
passacaglia
passage
Passaggio (Berio)
passamezzo
passepied
passion
Passion. The last temptation of Christ – filmmusik av Peter Gabriel
La passione (Haydn)
pasticcio
pastisch (fr.) – 1 pasticcio 2 ett verk, som komponerats i en annan tonsättares eller epoks stil.
pastoral
Pastoralsonaten (Beethoven)
Pastoralsvit (Larsson)
Pastoralsymfonin (Beethoven ; Vaughan Williams)
pastourelle – lättare fransk sång av lantlig karaktär, populär i synnerhet under 1700-talet
Pathéqitue – sonat (Beethoven)
Pathétique – symfoni (Tjajkovskij)
Paukenmesse (Haydn)
Paulus (Mendelssohn)
paus
pavan, pavane
Pavane (Fauré)
Pavane för en död prinsessa (Ravel)
.  
Musik A–Ö: Pe
ped.
pedal
pedalpiano
Peer Gynt (Grieg)
Pelléas et Mélisande (Debussy)
pelog
Pendulum music (Reich)
pentatonisk
people-odeon (instrument) se Bruce Haack
per (it.) – genom, för; per archi, för stråkar; dramma per musica, drama för musik, d.v.s. opera.
perdendosi (it., som förlorar sig) – föreskrift som innebär ett gradvis bortdöende
percussion
percussionister/slagverkare A-Ö
perdendosi (it., som förlorar sig) – föreskrift som innebär ett gradvis bortdöende
The perfect fool (Holst)
performance
La péri (Dukas)
period
perkussiv
permutation
perpetuum mobile
Persephone (Stravinskij)
personer
A-Ö
dirigenter
efter instrument
efter land
efter musikstil
kvinnliga tonsättare
operasångare/sångerskor
sångare
sångerskor
tonsättare efter levnad
tonsättare efter musikhistorisk epok
Peru
personer
pesante (it.) tungt
Peter Grimes (Britten)
Peter och vargen (Prokofjev)
Petrusjka (Stravinskij)
petto, voce di (it.) bröstklang
pezzo (it., plur. -i) ett stycke (musik- eller teater-)
.  
Musik A–Ö: Ph
Phaedra/Phedre (Mihalovici)
Phase patterns (Reich)
Phèdre (Auric)
Philadelphia, Pennsylvania – grupper från
Philly soul
Phoebus och Pan (Bach)
phon [fån], logaritmisk måttenhet för den subjektivt uppfattade ljudstyrkan
.  
Musik A–Ö: Pi
piacevole (it.) angenämt, lätt
piangendo (it.) gråtande, klagande
pianissimo (förk. pp), mycket svagt, tyst; superlativ av piano 1
piano (instrum.)
pianister A–Ö
piano (musikterm)
Piano phase (Reich)
pianola
pibroch
piccolaflöjt
pickup nålarmen på en grammofon
Pierro Lunaire (Schönberg)
piffero
pikardisk ters
Pini di Roma (Respighi)
pipa
p'ip'a
Piraten (Bellini)
Pitch charts (Reich)
più (it.) – mera; più lento, långsammare
pizzicato
.  
Musik A–Ö: Pl
plagal
Plaisir d'amour (Martini)
Planeterna (Holst)
plantation songs
Plastic haircut (Reich)
plektron, plektrum
.  
Musik A–Ö: Pn
pneuma (grek., andedräkt) – under senmedeltiden ett slags melismer, som sjöngs på en enda vokal.
pneumatisk
.  
Musik A–Ö: Po
pochette
poco
poem
Poem (Fibich, Chausson m.fl.)
Le poème de l'extase (Skriabin)
Le poème divine (Skriabin)
Pohjalaisia (Madetoja)
poi
point d'orgue (fr., orgelpunkt) – 1 orgelpunkt 2 fermat 3 det ställe i musiken vanligen den andra omvändningen av en tonikatreklang – där kadensen i en konsert börjar. PM75
polacca (it.) – motsvarar polonäs
Polarpriset
Polen
personer
political folk
political rap
political reggae
polka
Polly (Pepusch)
polo – en spansk dans med sång
polonäs
polska
polyfoni
polymetrik – i musiken den samtidiga användningen av olika taktarter
polymodal(itet)
polyrytmik
polytonalitet
pommer
Pomp and circumstance (Elgar)
Pomperipossas syster (Hallman)
ponticello
pop
popgrupper A-Ö
ambient pop
baroque pop
Brill building
british invasion
brit-pop
bubblegum
chamber pop
folk-pop
indie pop
surf
teen pop
traditional pop
twee pop
pop-metal
popmusik
Poppeas kröning (Monteverdi)
pop-rap
pop/rock
pop-soul
Porgy and Bess (Gershwin)
portamento
portando (it.) – bärande; portando la voce, portamento (vid sång)
portato
port de voix (fr., röstens bärande) – motsvarar inom vokalmusiken portamento
Portsmouth Point (Walton)
Portugal
personer
positiv
possibile (it.) – möjligt, t.ex. dim. possibile, ljudet skall minska till det svagast möjliga
post-bop
post-grunge
post-punk
post-rock
Postiljonen från Longjumeau (Adam)
postludium – avslutande stycke, motsatsen till preludium
potpurri
power-metal
power-pop
.  
Musik A–Ö: Pr
praeludium (lat.) – se preludium; också namn på ett välkänt orkesterverk av Järnefelt, Se även Pugnani
Pragsymfonin (Mozart)
pralldrill
prefation
Les Préludes (Liszt)
preludium
preparerat piano
pressez (fr.) – öka hastigheten
pressklipp
prestissimo (it.) – mycket snabbt. (Superlativ av presto.)
presto
Preussiska kvartetterna (Mozart)
Il prigioniero fortunato (Alessandro Scarlatti)
prim – enklang, toner med samma tonhöjd, jfr intervall
primadonna
primarie – 1:a violinisten i en stråkkvartett
primo
principal
principale (it.) – namn på en trumpetstämma under 1600- och 1700-talen. Se trumpet
Prinsessan av Cypern (Larsson)
Prinsessan av Cypern (Pacius)
Prinsessan Snöflinga (Rimskij-Korsakov)
Processen (Eynem)
Profeten (Meyerbeer)
proggen, musikrörelsen
programmusik
progressister
progressiv tonalitet
progressive bluegrass
progressive country
progressive electronic
progressive house
progressive jazz
progressive metal
progressive rock
progressive trance
prolatio – i gammal notation uppdelningen av semibrevis i tre minimae (prolatio major) eller två minimae (prolatio minor). Se minima. PM75

promenadkonsert

Prometeus (Beethoven, Schubert, Wolf, Skrjabin m.fl.)
Prometheus (Jelinek)
Proms
Le Prophète (Meyerbeer)
protestsånger
proto-punk
Proverb (Reich)

prydnadstoner se ornament

.  
Musik A–Ö: Ps
psalm
psalmodi
psalmodikon
Psalmsymfonin (Stravinskij)
psalmtoner
Psalmus hungaricus (Kodály)
Psaltaren
psalterium
psychedelia
british psychedelia
psychedelic pop
psychedelic rock
psychobilly
.  
Musik A–Ö: Pu
pubrock
puka
Pukmässan (Haydn)
Pukslagssymfonin (Haydn)
Pukvirvelsymfonin (Haydn)
Pulcinella (Stravinskij)
Pulse music (Reich)
pult notställ i orkestern; hos stråkarna delas varje pult av två spelare, så att beteckningen endast första pulten betyder att en viss passage skall utföras endast av de första två spelarna. PM75
pump organ – se harmonium
punk
anarchist punk
punk revival
punk-pop
punkt
punktering
punktmusik
punta (it.) – spets; punta d'arco, (med) stråkspetsen
Puritanerna (Bellini)
.  
Musik A–Ö: Py
pytagoreiska skalan
.  
Musik A–Ö: På
På en persisk marknad (Ketèlbey)
På fjället i sol (Peterson-Berger)
På Sicilien (Mascagni)
På strövtåg (Gottfrid Berg)
Påskoratorium (Bach)
.  
Musik A–Ö: Pä
Pärlfiskarna (Bizet)
Päällysviita (Marttinen) 
q »