MusikSök A–Ö – alfabetisk innehållsförteckning
O

Sidan senast ändrad 2021-06-06


O

. . . . . . . . . . .

.
Musik A–Ö: O – Oh
o
O helga natt (Adam)
obertas(s)

obligat

oboe
ocarina
ochetus – se hocketus
Octandre (Varèse)
octuor [åkktyå´r] (fra.) – oktett
ode
Ode på S:ta Cecilias dag (Purcell ; Händel)
Ode to Napoleon (Schönberg)
Oedipus Rex (Stravinskij)
œuvre [øvr] (fra.) – verk, opus; œ. posthume [påsty´mm], efterlämnat verk. MO85
off-beat [å´f-bit] (eng.) – se beat
offen [å´ffen] (ty.), öppet (i hornstämmor motsats till gestopft, stoppton). MO85
offertoire (fr.) offertorium
offertorium
officium
ofikleid
Den ofullbordade symfonin (Schubert)
oförberedd (dissonans) se förberedd dissonans
ogni
O helga natt – se Adams julsång
Oh, mein Papa (P. Burkhard)
ohne [å´ne] (ty.), utan, t ex ohne Dämpfer, utan sordin. MO85
.  
Musik A–Ö: Ok
okarina
oktav
oktava – kallas en del av orgelns principalstämmor (4 och 2 fot); i pedalen förekommer oktavbas. MO85
oktavkoppel
oktett
.  
Musik A–Ö: Ol
old school rap
ole – (eller el ole) [ell-å´le], spansk solodans i lugn 3/8-takt med kastanjettackompanjemang
olifant
.  
Musik: A–Ö: Om

Omfales spinnrock (Saint-Saëns)

omfång
omkväde
omvändning
.  
Musik: A–Ö: On
ondeggiando
ondes Martenot
onestep
.  
Musik: A–Ö: Op

opera

operor A-Ö
roller

opéra bouffe
opera buffa
opéra-comique
Opéra-Comique
Opéra National de Paris
opera seria

operahus

Operahögskolan i Stockholm
Operan i Stockholm
operaoratorium

operett

ophicleid – se ofikleid
opus
.  
Musik: A–Ö: Or

oratorium

Orfeo (Monteverdi)
Orfeus (Liszt)
Orfeus i stan (Rosenberg)
Orfeus i underjorden (Offenbach)
Orfeus och Eurydike (Gluck)
organisationer, föreningar
organistrum – äldre beteckning för vielle

organum

orgel
organister A-Ö
Orgelbüchlein (Bach)
orgelpunkt
orgelrörelsen
orgue = orgel
orkester
orkestrar
orkestrering
Orlando (Händel)
ornament
Orphei Drängar
Orpheus Britannicus (Purcell)
.  
Musik: A–Ö: Os
Oscarsteatern
ossia
ostinato
.  
Musik: A–Ö: Ot
Otello (Verdi)
ôtez (fr.) – tag av (imperativ); ôtez les sourdines, tag av sordinerna.
Othello (Dvořák)
ottava
ottavino – (it.) det moderna italienska namnet för den lilla flöjten (piccolaflöjten). PM75
ottoni – bleckblåsarna
.  
Musik: A–Ö: Ou
oud
outlaw country
ouverture (fr.), Ouvertüre (ty.), overture (eng.) uvertyr
.  
Musik: A–Ö: Ov
overtyr – se uvertyr
.  
Musik: A–Ö: Ox
Oxfordsymfonin (Haydn)
Oxmenuetten (Haydn)
.  
Musik: A–Ö: Oä
oändlig melodi
 
p »