MusikSök A–Ö – alfabetisk innehållsförteckning
K

Sidan senast ändrad 2021-05-16


K

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
Musik A–Ö: K – Kap

K.

kabuki

kadens

kadrilj

Kaffekantaten (Bach)

kakofoni

Kalifen i Bagdad (Boïeldieu)

kalkant

kam
Kamennyj gost (Stengästen) (Dargomyzjskij)
Kamerun – grupper
personer

kammarmusik

kammaropera

kammarorgel – se harmonium

kammarorkester

kammarsonat – se sonat

kammarton – se normalton

Kanada

kancell – smalt fack i orgelns luftlåda, ett för varje tangent eller för varje stämma

kannel

kanon

kanoniska tider kanoniska bönestunder – detsamma som tidegärd (officium)

kantat

kantele

kantilena (it. cantilena) – mjuk, sångbar melodi

kantillation

kantor

kanun

kanzon

Kap Verde

kapell

kapellmästare

kapotaster – se capotasto

Kappan (Manteln) (Puccini)

kapris eg. nyck, infall; nyck- och fantasifull komposition, etyd. Jfr. capriccio och caprice. MO85

.  
Musik A–Ö: Kar
Karadar – extern länk

karakteristiska dissonanser

karaktärsstycke

Karelia (Sibelius)

karnataka sangeeta

Karneval (Dvorak, Schumann, Glazunov m.fl.)
Karneval i Venedig (Paganini)
karynx (eg. carnyx)
.  
Musik A–Ö: Kas – Kaz

kassation

kassettbandspelare

kastanjetter

kastratsångare

Kattfugan (Scarlatti)

kaum (ty.) – knappt

Kavaljererna på Ekeby (Zandonai)

kavatina – se cavatina

kazoo
.  
Musik A–Ö: Ke
keen (irl. caoine) – att jämra sig, irländsk begravningssång ackompanjerad av klagoskrin. PM75

keironomi

kejsarhymn – se Kejsarkvartetten
Kejsarkonserten (Beethoven)
Kejsarkvartetten (Haydn)
Kejsarsymfonin (Haydn)
kemange, kemençe
kempul
kenong

kenthorn – se klaffhorn

Kenya

kettledrum (eng.) - se puka

key [ki] (eng.), klav, tonart, tangent, klaff. Keyboard [ki´båd], klaviatur; keynote [kinå°t], grundton (i en tonart). MO85

keyboards

.  
Musik A–Ö: Ki
Kielflügel [ki´l-] (ty., av Kiel, vingpenna) = cembalo
kin – se chin
Kina
Kinderszenen (Schumann)
Kindertotenlieder (Mahler)
King Arthur (Purcell)
kinnor

kithara

.  
Musik A–Ö: Kl
klaff
klaffhorn
klagovisor

klang

klangfärg
klangfärgsmelodi

klarinett

klarinettister A-Ö
klassisk, klassicism
tonsättare A-Ö
tonsättare efter levnad
tonsättare efter musikhistorisk epok
kvinnliga tonsättare
Klassisk symfoni (Prokofjev, symfoni nr. 1)
klausul
klav
klaver
klaverinstrument
klaverutdrag
klaviatur
klavikord klavikordspelare
klein (ty.) – liten; kleine Flöte, liten flöjt (piccolaflöjt); kleine Trommel, militärtrumma
Eine kleine Nachtmusik (Mozart)

klezmer

Klinghoffers död (Adams)
klockare
klockor
klockspel
klockstycke
Den klokaste (Orff)
Die Kluge (Orff)
.  
Musik A–Ö: Kn
knäppinstrument
.  
Musik A–Ö: Ko
kohorn
Kol nidrei (Bruch)
koloratur
kolorering
kombinationstoner
Komedi på en bro (Martinú)
Komische Oper Berlin
komplementär rytm
kompletorium – en av bönetiderna ingående i tidegärden (officiet)
komposition
kompositör – se tonsättare
kompositörer
A-Ö
efter levnad
efter musikhistorisk epok
kvinnliga tonsättare
konkret musik

konsert

konsertstycke

konservatorium

konsonans
Konstellationer (för stråkar, 1958, Nørgård)
konstmusik
kontra-
kontraalt
kontrabas

kontradans

kontraparallell

kontrapunkt

Kontraster (Bartók)
kontrasubjekt
kontratenor se contratenor
Konung David (Honegger)
Konung för en dag (Adam)
koppel

kora

koral

koralnotskrift
kordofoner
Korea personer

kornett

kororgel
korpus
kors
kort oktav
koskällor

koto

.  
Musik A–Ö: Kr
kraft-luta
krakowiak

kraut rock

Kreisleriana (Schumann)
Kreutzersonaten (Beethoven)
Kristus på oljeberget (Beethoven)
kriti
kromatisk
Kromatisk fantasi och fuga (Bach)
krumhorn
krusa, krusning
kräftkanon
Kröningskonserten (Mozart)
.  
Musik A–Ö: Ku
kudam

kulning

Kulturhuset, Stockholm
Kung Arthur (Purcell)
Kung Eriks visor (Rangström)
Kung Karls jakt (Pacius)
Kung Lear
Kung Midas (Kempff)
Kungliga Filharmonikerna
Kungliga operan
Kungssången (Lindblad)
Die Kunst der Fuge (Bach)

kuplett

.  
Musik A–Ö: Kv
KV – se Köchel
kvadruppelfuga – fuga med fyra teman
kvart
kvartackord
kvartett
kvartol
kvartsextackord
kvartston/kvartstonsmusik
Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare (KVAST)
kvinnligt slut(fall)
kvint
kvintaden(a), kvintatön
kvintcirkel
kvintett
Kvintkvartetten
kvintol
kvodlibet
.  
Musik A–Ö: Ky
Kyrie
kyrkokantat
kyrkomusik
kyrkotonarter
.  
Musik A–Ö: Kä
känslosam musik
Kärleken till de tre apelsinerna (Prokofjev)
Kärlekens trollmakt (de Falla)
Kärleksdrycken (Donizetti)
.  
Musik A - Ö: Kö
Köchel, Köchelnummer
kör
körpartitur – se partitur
Körfantasin (Beethoven)
körsymfoni


 
l »