Vårsymfonin (Schumann)


ett av tonsättaren själv auktoriserat namn på Robert Schumanns symfoni nr 1 i B-dur (1841)

Se även Spring Symphony (Britten).

PM75


.
Länkar: Vårsymfonin
Länkar kontrollerade 2017-07-22
.
  Noter till Vårsymfonin i IMSLP Vårsymfonin på Youtube Spring symphony (Schumann) i engelska WikipediaKälla: Prismas Musiklexikon 1975
MusikSök 1998-2017