Vårsymfonin (Schumann)


ett av tonsättaren själv auktoriserat namn på Robert Schumanns symfoni nr 1 i B-dur (1841)

Se även Spring Symphony (Britten).

PM75


.
Länkar: Vårsymfonin
Länkar redigerade 2017-07-22
.
Noter till Vårsymfonin i IMSLP Spring symphony (Schumann) i engelska Wikipedia Vårsymfonin på Youtube              Källa: Prismas musiklexikon 1975