MusikSök
Valse triste


("sorgsen vals" av Sibelius – ursprungligen för stråkar och ingående i scenmusiken till Arvid Järnefelts skådespel Kuolema (fi., Döden), senare satt för stor orkester och i denna version uppförd f.f.g. 1904.
PM75

> KH-ref: K 295 ; K 865 ; K 2750Källa: PM75
MusikSök 1998-2015