Valse triste


("sorgsen vals" av Jean Sibelius – ursprungligen för stråkar och ingående i scenmusiken till Arvid Järnefelts skådespel Kuolema (fi., Döden), senare satt för stor orkester och i denna version uppförd f.f.g. 1904.
PM75

Opus 44, nr. 1.

> KH-ref: K 295 ; K 865 ; K 2750.
Länkar: Valste triste
Länkar redigerade 2018-11-24
.
Valse triste i engelska Wikipedia Valse triste i svenska Wikipedia Valste triste på Youtube              Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; IMSLP