Szenen aus Goethes Faust


konsertverk av Robert Schumann (uvertyr och ytterligare sex satser) för soli, kör och orkester, fullbordat 1853.
PM75

Utan opusnummer (3).
Länkar: Szenen aus Goethes Faust
Länkar redigerade 2017-07-23
.
Noter till Szenen aus Goethes Faust i IMSLP Scenes from Goethe's Faust i engelska Wikipedia Szenen aus Goethes Faust på Youtube              Källa: Prismas musiklexikon 1975