Ödessymfonin


benämning på Ludwig van Beethovens symfoni nr 5 c-moll (1808). Titeln syftar på att Beethoven båstås ha sagt om huvudmotivet i symfonins första sats: "Så bultar ödet på porten".
BM03

Op. 67..
Länkar: Ödessymfonin
Länkar kontrollerade 2017-04-22
.
  Noter till Ödessymfonin i IMSLP Ödessymfonin på Youtube Ödessymfonin i engelska Wikipedia
Ödessymfonin i svenska WikipediaKälla: Bonniers Musiklexikon 2003
MusikSök 1998-2017