Internationalen


socialistisk hymn komponerad av Pierre Degeyter (d. 1932); tidigare nationalhymn i Ryssland (till 1944).
PM75

den internationella arbetarrörelsens kampsång. Den franska originaltexten ("Debout! les damnés de la terre!") skrevs av Eugène Pottier i samband med Pariskommunens fall 1871 (svensk översättning 1902 av Henrik Menander). Melodin skrevs 1888, då den socialistiske borgmästaren i staden Lille gav Pierre Degeyter uppdraget att tonsätta den då nästan bortglömda texten. Internationalen var rysk/sovjetisk nationalsång 1917-44. Jämför Arbetets söner.
BM03

– se Pierre Ström, 1:a maj.

> KH-ref: U 416


.
Länkar: Internationalen
Länkar redigerade 2017-12-14
.
The internationale i engelska Wikipedia Internationalen i svenska Wikipedia The internationale på Youtube              Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Bonniers Musiklexikon 2003