Engelska sviter


titel på sex sviter för cembalo av Johann Sebastian Bach, komponerade omkring 1725 – de kallades så därför att de i likhet med Purcells sviter och i olikhet med Bachs egna Franska sviter har ett preludium som första sats.
PM75

BWV 806-811.
Länkar: Engelska sviter
Länkar redigerade 2020-01-03
.
inga länkar än
Noter av English suites i IMSLP English suites i engelska Wikipedia English suites på Youtube              Källa: Prismas musiklexikon 1975