Ack Värmeland, du sköna


den s.k. Värmlandsvisan med ord av Anders Fryxell; melodin tillhör delvis en gammal svensk näckvisa, delvis torde den härröra från en införd holländsk melodi.
PM75

> KH-ref: K 6458

Stan Getz turnerade i Sverige 1951 och gav ut en engelskspråkig version under namnet Dear old Stockholm. Denna version har därefter spelats in av flera artister och etablerat sig som en klassiker inom jazzen.
Wikipedia


.
Länkar: Ack Värmeland, du sköna
Länkar kontrollerade 2016-03-23
.
Dear old Stockholm i engelska Wikipedia Ack Värmeland, du sköna i svenska Wikipedia Ack Värmeland, du sköna på Youtube              Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Wikipedia
MusikSök 1998-2017