Profeten

Tonsättare: Giacomo Meyerbeer.
Libretto/text: Eugène Scribe.
Originaltitel: Le prophète.
Undertitel/nr: Grand opéra i fem akter.
Uruppförande: 16 april 1849 på Opéra i Paris.
Personer: Jean de Leyde/Johan av Leiden, värdshusvärd och vederdöparnas profet (tenor)
Berthe, hans trolovade (sopran)
Fidès, hans mor (mezzosopran)
Greve d'Oberthal, tyrannisk godsägare (bas)
Tre vederdöpare:
Jonas (tenor)
Mathisen (baryton)
Zacharie (bas)
bondfolk, adel, soldater, vederdöpare (anabaptister)
Münsters borgare (kör)
Tid och plats: Nederländerna och Westfalen, ca 1530.


Handling/innehåll:
Värdshusvärden Jean de Leyde blir vederdöparnas profet, då han vill vedergälla gamla orättfärdigheter och förhindra nya. Men den rättmätiga vreden förvandlas till godtycklig grymhet. Profeten kan inte längre styra rörelsen, utan endast hålla den tillbaka. Han dödar därför till sist såväl vänner som fiender, och även sig själv.

Akt I.
Värdshusvärden Jean de Leyde vill gifta sig med den fattiga och föräldralösa Berthe, som tillsammans med han mor Fidès är på väg till greve Oberthal för att be om dennes tillstånd för äktenskapet. Vederdöparna drar genom landet och predikar motstånd mot överhetens orättfärdighet och finner gehör hos befolkningen. Men upproret kommer av sig när greve Oberthals män skingrar folket. Här Berthe ber Oberthal om tillstånd till äktenskapet, slås greven av hennes skönhet och låter med våld föra bort flickan och mor Fidès till sitt slott. Dessa nya missdåd gör att många ansluter sig till vederdöparna.

Akt II.
Vederdöparna tror sig i Jean ha funnit en ledare som deras rörelse har saknat. Men för Jean betyder lyckan tillsammans med Berthe, som nu har lyckats fly från Oberthal, mer än ryktbarhet och makt. Han förmår dock inte skydda Berthe från Oberthal, som fortfarande har mor Fidès i sitt våld. Oberthal ställer Jean inför ett val: antingen lämnar Jean ut Berthe eller också låter Oberthal döda hans mor. Den förtvivlade Jean lämnar ut sin älskade till Oberthal och ansluter sig sedan till vederdöparna.

Akt III.
Jean har fört vederdöparna från seger till seger och betraktas nu som deras profet. Vintern infinner sig. Vederdökarna vill inrätta sitt vinterkvarter i Münster och belägrar staden. Men deras rättmätiga vrede har med tiden slagit över i hämndgirig grymet. Det uppstår därför en tvist mellan Jean och de övriga anförarna. Oberthal faller i vederdöparnas händer och skall avrättas. Men eftersom greven låtsas vara ångerfull, blir han benådad av Jean, som får veta att Berthe har flytt till Münster. Jean ger order om att staden skall erövras. Stormningen misslyckas och vederdöparna skyller nederlaget på profeten. Men denne förmår tack vare sin karisma behålla sin ställning.

Akt IV.
Münster har äntligen erövrats och mot Jeans vilja utöver vederdöparna ett skräckregemente. Mor Fidès och Berthe återfinner varandra. De vet inte om att det är Jean som är profeten, utan tror att han har fallit offer för denne och Berthe vill därför hämnas genom att döda profeten. I Münsters domkyrka kröns Jean till vederdöparnas kung. Fidès känner igen sin son, men Jean tvingas som profet förneka modern för att kunna förbli troget sitt utvalda mål.

Akt V.
Bakom Jeans rygg förhandlar vederdöparnas anförare med kejsaren, som står utanför Münster med en övermakt. De utlovas straffrihet om de utlämnar profeten. Jean bekänner nu allt för modern, som är beredd att förlåta honom hans blodsdåd om han lämnar vederdöparna. Under sitt sökande efter profeten träffar Berthe på mor och son och tror sig för ett kort ögonblick vara återförenad med sin Jean. Men när hon i honom känner igen profeten, tar hon livet av sig för att inte bli medskyldig till dennes blodsutgjutelser. Jean har av sina trosbröder fått kännedom om förräderiet. I hemlighet har han låtit förbereda sprängning av palatset där förhandlingarna med kejsarens sändebud äger rum. När Oberthal träder in i salen, ger profeten tecken. Såväl vän som fiende dör i ruinerna och Jean själv dör i sin mors armar.


.
Länkar: Profeten
Länkar redigerade 2018-04-05
.
Noter till Le prophète i IMSLP Le prophète i engelska Wikipedia Profeten i svenska Wikipedia Le prophète på Youtube                Källor: Opera, Könemann 1999