Otello

Tonsättare: Giuseppe Verdi.
Libretto/text: Arrigo Boito efter William Shakespeares Othello. 
Undertitel/nr: Dramma lirico i fyra akter. 
Uruppförande: 5 februari 1887 på Teatro alla Scala i Milano. 
Personer: Otello/Othello, en mor, befälhavare för den venetianska flottan, guvernör och Venedigs ståthållare på Cypern (tenor)
Desdemona, Otellos hustru (sopran)
Iago/Jago, Otellos fänrik (baryton)
Emilia, Iagos hustru (mezzosopran)
Cassio, löjtnant (tenor)
Roderigo/Rodrigo, en venetiansk ädling (tenor)
Lodovico, republiken Venedigs sändebud (bas)
Montano, den tidigare ståthållaren på Cypern, numera officer (bas)
En härold (bas)
soldater och matroser, adelsmän och adelsdamer från Venedig, folk (kör)
Tid och plats: En hamnstad på ön Cypern i slutet av 1400-talet.


Handling/innehåll:

Akt I.
Torget utanför slottet. Hamnen, krogen. På grund av ett fruktansvärt oväder oroar sig cyprioterna och anhöriga till de venetianska trupperna för fältherren Otello, som är på väg hem efter framgångsrika strider mot turkarna. Otellos skepp löper oskadat in i hamnen och alla hälsar den segerrike hjälten med jubel. Men en man deltar inte i den allmänna glädjen, fänriken Iago. Denne känner sig åsidosatt av Otello, som har befordrat Cassio istället för honom. Han ruvar på hämnd. Som verktyg för sina intriger väljer han venetianaren Roderigo, som är förälskad i Otellos hustru Desdemona. Han lockar Cassio till att dricka sig berusad och lyckas sedan provocera fram ett bråk mellan Roderigo och den druckne Cassio. När den tidigare ståthållaren Montano som vakthavande officer försöker skilja dem åt, såras han av Cassio. Allt förlöper enligt Iagos planer och Otello, som blivit varskodd om bråket, håller Cassio ansvarig för det skedda och degraderar honom. Desdemona mildrar Otellos vrede. Otello blir åter medveten om hoten mot deras kärlek: Äktenskapet mellan en mor av oviss härkomst och en vacker, rik venetianska av ädel börd. Han fruktar för sin lycka, men Desdemona känner ingen fruktan, endast gränslös kärlek.

Akt II.
En sal i slottet med utsikt över en trädgård. Iago fullföljer målmedvetet sina intriger. Han råder den förtvivlade Cassio att be Desdemona lägga ett gott ord för honom hos Otello. Iago motiverar sina djävulska hämndplaner med den lilla oförrätt som han anser sig ha blivit utsatt för. Han är medveten om sin makt över människornas öden och han känner till den viljestarke Otellos svaga punkt: rädslan för att förlora Desdemonas kärlek. Inför Otello låter han relationen mellan Desdemona och Cassio framstå i en tvivelaktig dager, så att moren uppfattar Desdemonas minsta vädjan å Cassios vägnar som ett bevis för hennes otrohet. Iago stjäl Desdemonas näsduk, som hon en gång fått som brudgåva av Otello. Och när Otello kräver bevis för Desdemonas otrohet, säger sig Iago ha sett näsduken i Cassios ägo. Lögnen provocerar Otello till att svära en ed om att avsäga sig all lycka och utkräva hämnd.

Akt III.
Slottets stora sal. När Desdemona ber Otello visa Cassio nåd, skymfar han henne och kallar henne för sköka. Iago lockar Cassio att tala om sin älskade Bianca och styr samtalet på så vis att Otello, som smyglyssnar, inte kan tro något annat än att samtalet rör sig om Desdemona. När han sedan får se Cassio ta fram Desdemonas näsduk, blir han övertygad om hennes otrohet och beslutar sig för att döda henne. Iago får i uppdrag att röja undan Cassio och skall som belöning bli befordrad.

Från Venedig anländer en legation, som meddelar att Otello, som har blivit alltför mäktig, skall lämna sitt ämbete och att Cassio skall inta dennes plats. Otello har nu helt tappat fattningen och förödmjukar öppet sin hustru, varefter den mäktige fältherren bryter samman. Iago triumferar.

Akt IV.
Desdemonas sängkammare. Desdemona förberreder sig inför den livsavgörande uppgörelsen med Otello. Hon erinrar sig en gammal visa, som tröstar henne, så som den tröstat många kvinnor före henne. Hon ber därefter en bön och lägger sig att sova. Otello träder in i rummet och anklagar Desdemona för att ha varit honom otrogen. Hon bedyrar sin oskuld, men Otello vägrar tro på hennes ord och dödar henne. Iago har övertalat Roderigo att mörda Cassio, men mordet misslyckas. Desdemonas kammarjungfru Emilia avslöjar sin makes intriger. Otello tar sitt liv, men innan han dör kysser han Desdemona för att därigenom slutgiltigt besegla deras eviga kärlek..
Länkar: Otello
Länkar redigerade 2018-12-01
.
Otello i IMDb Noter till Otello i IMSLP Otello i engelska Wikipedia Otello i svenska Wikipedia Oello på Youtube                Källor: Opera, Könemann 1999 ; Prismas musiklexikon 1975