.
Nixon in China

Tonsättare: Adams, John.
Libretto/text: Goodman, Alice.
Undertitel/nr: Opera i tre akter.
Uruppförande: 22 oktober 1987 på Brown Theater, Wortham Center, Houston.
Personer: Richard Nixon, USA: president (bar), Pat Nixon, hans maka (S), Chou En-lai, Kinas premiärminister (bar), Mao Tse-tung/Mao Zedong, ordförande i Kinas kommunistparti (T), Chiang Ch'ing/Chiang Ching, Maos hustru (S), Henry Kissinger (bar), Maos första respektive andra sekreterare (2 mezzi), Maos tredje sekreterare (mezzo), Wu Ching-hua (dansös), Hung Chang-ching (dansare), Pekings medborgare, industriarbetare, soldater ur kinesiska folkarmén (kör).
Tid och plats: Peking 1972.
. .
Handling/innehåll:

Akt I.
Mottagandet av president Nixon och dennes hustru avlöper helt enligt protokollet, såväl på flygplatsen (scen 1) som under amerikanernas första samtal med kineserna (scen 2) och vid banketten (scen 3). På båda sidor föreligger främlingskap och brist på förståelse, av såväl hotfull som komisk art, men etiketten iakttas.

Akt II.
Pat Nixon går igenom sitt kulturprogram och besöker Pekings sevärdheter, från såväl den kommunistiska tiden som den gamla kejsartiden (scen 1). På kvällen inbjuds gästerna till den traditionella Pekingoperan. Där låter Mao Tse-tungs hustru dem stolt beskåda revolutionsbaletten Den röda kvinnobataljonen (scen 2).

Akt III.
Amerikanernas sista natt i Peking. Blev besöket historiskt betydelsefullt? Ja. Men Nixon och Mao Tse-tung frågar sig om de har kommit närmare sina ungdomsdrömmar. Kinesen hade som ideal att förverkliga den stora asiatiska revolutionen, amerikanens mål i livet var ett eget hamburgerstånd. Endast den gamle Chou En-lai har gett upp alla förhoppnignar. Han har inte längre något att frukta och hyser inte längre några förhoppningar.
Källor: Opera, Könemann 1999
MusikSök 1998-2005