Kamennyj gost / Stengästen

Tonsättare: Alexandr Dargomyzjskij.
Libretto/text: efter Pusjkins pjäs.
Undertitel/nr: opera i tre akter.
Uruppförande: 28 februari 1872 i Marinskijteatern, S:t Petersburg
Personer: Don Carlos (baryton)
Donna Laura (mezzosopran)
En munk (bas)
förste gäst (tenor)
Andre gäst (bas)
Kommendantens staty (stengästen) (bas)

Libretton av Pusjkin bygger på samma ämne som Mozarts Don Juan.
PM75


När Dargomyzjskij 1865 återvände till Ryssland efter en tid i Bryssel beslöt han att ta upp en skrinlagd idé om att sätta musik till Pusjkins pjäs Don Juan. Först ämnade han inte ändra något i Pusjkins text men gjorde ändå några mindre justeringar. Operan kom till under hans sista år och var ofullbordad då han dog. Den förelåg endast i klaverutdrag. Enligt Dargomyzjskijs egen önskan blev det Cui som skrev förspelet och slutet av första scenen medan Rimskij-Korsakov tog sig an instrumenteringen. Operan uppnådde aldrig någon större popularitet på scenen, men kompositörens speciella melodiska, recitativliknande stil blev en inspiration för samtidens ryska tonsättare.
OL93


Handling/innehåll:
Akt I.
Don Juan har mördat kommendören och nu vill han förföra hans änka donna Anna som vistas i ett kloster, men samtidigt har han åter kastat blickar på donna Laura som har fått en ny kavaljer, don Carlos. Då don Juan oväntat uppenbarar sig börjar de duellera, och don Carlos blir dödad.

Akt II.
Don Juan har förklätt sig till munk för att komma in i det kloster där donna Anna befinner sig. Han förklarar henne sin kärlek, och fastän hon tycker att det är egendomligt att en munk visar sådana känslor går hon med på att han kommer till hennes hus dagen därpå. I sitt övermod inbjuder don Juan också statyn som föreställer hennes avlidne man, och statyn nickar.

Akt III.
Vid kärleksmötet avslöjar don Juan för donna Anna att han har mördat hennes make, men hon har fallit för honom och är beredd att förlåta. Då inträder statyn, och medan donna Anna faller avsvimmad till golvet krossar stengästen don Juan i sitt järngrepp.


.
Länkar: Kamennyj gost / Stengästen
Länkar redigerade 2018-02-28
.
Noter till The Stone guest i IMSLP The stone guest i engelska Wikipedia Stengästen i svenska Wikipedia The stone guest på Youtube                Källor: Operalexikonet, Forum 1993 ; Prismas musiklexikon 1975 ; Wikipedia