Furst Igor

Tonsättare: Alexandr Borodin.
Libretto/text: Alexandr Borodin efter en förlaga av Vladimir Stasov, baserad på det ryska eposet Igors sång.
Originaltitel: Knjaz Igor.
Engelsk titel: Prince Igor.
Undertitel/nr: opera i en prolog och fyra akter.
Uruppförande: 4 november 1890 i på Mariinskjteatern St Petersburg.
Personer: Igor Svjatoslavitj, furste av Novgorod-Seversk (baryton)
Jaroslavna, hans hustru i andra äktenskapet (sopran)
Vladimir, Igors son i första äktenskapet (tenor)
Vladimir Jaroslavitj, furste av Galitskij och furstinnan Jaroslavnas bror (bas)
Kontjak, polovtsernas khan (bas)
Kontjakovna, hans dotter (alt)
Ovlur, kristnad polovtserman (tenor)
Skula och Jerosjka, gudokspelare (bas, tenor)
Jaroslavnas amma (sopran)
en polovtserflicka (sopran)
Gzak, en annan polovtserkhan (stum roll, även bas)
ryska furstar och furstinnor, bojarer och bojarhustrur, de äldste, ryska krigare, flickor, folk, polovtserkhaner, ryska krigsfångar, polovtservakter (kör)
polovtserflickor, slavar och slavinnor, polovtserkrigare (balett)
Tid och plats: Staden Putivl och polovtsernas fältläger, 1185.

Verket lämnades ofullbordat och fullbordades och orkestrerades efter Borodins död av Rimskij-Korsakov och Glasunov.
PM75


Handling/innehåll: (Nikolaj Rimskij-Korsakovs och Alexandr Glasunovs version)
Prolog
Furst Igor mönstrar sina män. Han vill inleda ett härnadståg mot polovtserna. Då förmörkas solen. Men Igor ignorerar det varnande järtecknet. Han tar avsked av sin hustru Jaroslavna och anförtror riket åt sin svåger, furst Galitskij. Under lovsånger drar han och hans män ut i kriget. Bara de båda gudokspelarna Skula och Jerosjka fruktar döden mer än att lida smälek som pultroner. De gömmer sig och stannar kvar i den skyddade staden Putivl.

Akt I.

Furst Galitskij anordnar en festmåltid för att vinna undersåtarnas stöd och därigenom tillskansa sig Igors tron. Skula och Jerosjka hyllar honom redan som Novgorods nye herre. Några flickor fordrar att vällustingen skall frige en väninna till dem, som han har låtit röva bort. Men Galitskij jagar bort dem. Jaroslavna oroar sig för Igor, eftersom hon ännu inte har fått några underrättelser från honom. Flickorna bönfaller Jaroslavna att skydda dem från Galitskij. Denne driver bort flickorna, hånar sin vredgade syster och inbillar sig att han redan har tagit Igors tron i besittning. Den bekymrade Jaroslavna underrättar bojarerna om att den ryska hären har lidit nederlag och att Igor har blivit tillfångatagen.

Akt II.
I polovtserlägret lockar kvällskylan flickorna till att dansa och sjunga. Khanens dotter och Igors son, Kontjakovna och Vladimir, bekänner sin kärlek till varandra. I natten vandrar Igor rastlöst genom lägret. Han beklagar det oöverlagda härnadståget och längtar efter sin älskade hustru. Jaroslavna har sänt Orlov, en polovtserman som har låtot kristna sig och som bor i Putivl, till Igor för att hjälpa denne att fly. Men fursten vill inte begå en så ärolös handling, eftersom Kontjak khan behandlar honom som en gäst. Kontjak erbjuder ryssen sin vänskap. Tillsammans skulle de båda rikena bli oövervinnliga och kunna underkuva andra folk och riken. Igor tillbakavisar erbjudandet. För att muntra upp den dystre fursten och försöka vinna honom för sin plan, kallar khanen till sig lägrets vackraste kvinnor. Dessa smeker den sorgsne Igor medan polovtsermännen dansar för att visa främlingen vilka starka krigare de är.

Akt III.
Den grymme khanen Gzaks hord återvänder efter ett rövartåg i Ryssland. Då beslutar sig Igor för att fly, men Vladimir tvekar att följa med fadern. Kontjakovna ber honom att stanna eller fly tillsammans med henne. Igors flykt upptäcks. Kontjak skonar fiendens son, men hoppas att fånga den gamla falken med den unga.

Akt IV.
Jaroslavna begråter Igor. Men fursten har lyckats fly och återvänder. Skula och Jerosjka känner inte till att Igor har återvänt utan sjunger en smädesvisa om honom. De får då se att Igors fana åter pryder Putivl. De låter klockorna klämta, sammankallar folket och tillkännager Igors hemkomst. "Solens ljus skiner åter i himmelen – furst Igor har återvänt till Ryssland."


.
Länkar: Furst Igor
Länkar redigerade 2017-09-02
.
inga länkar än
Prince Igor i IMDb Noter till Prince Igor i IMSLP Prince Igor i engelska Wikipedia Furst Igor i svenska Wikipedia Prince Igor på Youtube                Källor: Opera, Könemann 1999 ; Prismas Musiklexikon 1975