Den flygande holländaren

Tonsättare: Richard Wagner.
Libretto/text: Richard Wagner efter Heinrich Heines Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski ur Salon (1834).
Originaltitel: Der fliegende Holländer.
Undertitel/nr: Romantische Oper i tre akter.
Uruppförande: 2 januari 1843 på Hoftheater i Dresden.
Personer: Holländaren (baryton)
Senta, Dalands dotter (sopran)
Daland, norsk sjökapten (bas)
Erik, jägare (tenor)
Mary, Sentas amma (mezzosopran)
Dalands styrman (tenor)
norska matroser, den flygande holländarens besättning, flickor (kör)
Tid och plats: Norges sydkust ca 1650.


Handling/innehåll:
Enligt en gammal ballad hånade en holländsk sjöman i sitt övermod Gud och blev därför dömd till att för evigt irra omkring på havet. Endast vart sjunde år får han gå i land för att söka en kvinna som är trogen ända in i döden. Endast hon kan befria honom från förbannelsen. Sjömansdottern Senta tror sig vara utkorad och känner genast igen den olycklige när han träder in i hennes fars hus. Till glädje för fadern, som är intresserad av holländarens rikedomar, svär hon främlingen evig trohet. Men när Senta under en svår inre kamp försöker dra sig undan jägaren Erik, tror sig holländaren vara förrådd och ger sig ut till havs. På grund av den eviga trohet som hon lovat kastar sig Senta i havet och befriar genom sin död holländaren från förbannelsen.


.
Länkar: Den flygande holländaren
Länkar redigerade 2016-11-28
.
Den flygande holländaren i IMDb Noter till Den flygande holländaren i IMSLP Den flygande holländaren i engelska Wikipedia Den flygande holländaren i svenska Wikipedia Den flygande holländaren på Youtube                Källa: Opera, Könemann 1999