Die Frau ohnen Schatten

Tonsättare: Richard Strauss.
Libretto/text: Hugo von Hofmannsthal.
Svensk titel: Kvinnan utan skugga.
Undertitel/nr: Oper i tre akter.
Opus: 65.
Uruppförande: 10 oktober 1919 på Staatsoper i Wien.
Personer: Kejsaren (tenor)
Kejsarinnan (hög dramatisk sopran)
Amman (dramatisk mezzosopran)
Sändebudet från anderiket (hög baryton)
En väktare av templets tröskel (sopran eller falsettsångare)
En ynglings uppenbarelse (hög tenor)
Falkens röst (sopran)
En röst från ovan (alt)
Barak, färgaren (basbaryton)
Hans hustru, "färgarfrun" (hög dramatisk sopran)
Färgarens bröder: Den enögde (hög bas)
Den enarmade (bas)
Den puckelryggige (hög tenor)
sex barnröster (de ofödda barnens röster) (3 sopraner, 3 altar)
Sadsväktarnas röster (3 höga basar)
kejsarens tjänare, främmande barn, tjänande andar, anderöster (kör, barnkör)
Tid och plats: Sagotid, sagoland.


Handling/innehåll:
Ett mysteriespel, i vilket såväl andliga som mänskliga väsen deltar. Två par får utstå prövningar: Kejsaren och kejsarinnan (andevärlden), färgaren och färgarfrun (människovärlden). En av vardera måste ändra sig. Kejsarinnan lär känna människoödet, för att kunna få en skugga (d.v.s. bli en människa), kejsaren ger upp den ägande kärleken. Båda lär känna och utvecklar medkänsla. Den kroppsligt avtrubbade färgaren utvecklar själslig finkänslighet, och hans hustru upptäcker den hängivna kärlekens värde. Endast kejsarinnans följeslagerska, amman, misslyckas med att bestå prövningen och förblir fången i kärleken till kejsarinnan.

Förhistoria
Andekungen Keikobads dotter har av sin mänskliga mor ärvt en längtan efter att bli människa. I skepnaden av en vit gasell har hon jagats av den sydostliga öns kejsare och uppenbarat sig för honom i kvinnogestalt. Därigenom har Keikobads dotter blivit kejsarens hustru. Men kejsaren driver bort den röda falken, som visade honom den vita gasellen, och kejsarinnan förlorar sin talisman och därmed även förvandlingskraften och vetskapen om ett av faderns påbud: om hon inte inom ett år blir mor äch därmed vinner en mänsklig skugga, måste kejsaren förstenas.

Akt I.
Scen 1. På en terrass över den kejserliga trädgården. Keikobads budbärare meddelar att tidsfristen löper ut inom tre dagar och att kejsaren då skall bli förstenad. Amman triumferar, eftersom hon hatar människorna och vill återvända till anderiket tillsammans med kejsarinnan. Kejsarinnan blir först av falken påmind om faderns bortglömda påbud och blir förtvivlad. Amman är i sin stora kärlek till skyddslingen beredd att skaffa henne en skugga. Men kejsarinnan måste själv hämta den från människorna. De båda kvinnorna beger sig iväg till människorna.
Scen 2. färgarens hus. Amman har funnit en kvinna, vars skugga hon hoppas kunna överta: färgaren Baraks hustru. Hon lider av tillvarons armod och andliga instängdhet. Den undergivne färgaren, som noga sköter sitt arbete, accepterar inte sin hustrus sätt att vara. Även det här äktenskapet är barnlöst och det räder ständigt bråk. Amman och kejsarinnan träder som pigor i tjänst hos färgarens hustru.

Akt II.
Scen 1. Färgarens hus. Amman trollar ur en halmviska fram skepnaden av en yngling och lurar färgarfrun, som genom denna upplever att hennes hittills omedvetna längtan uppfylls.
Scen 2. Det kejserliga falkenerarhuset i skogen. Kejsaren söker efter sin hustru. Den röda falken leder honom till falkenerarhuset. När kejsarinnan och amman först sent på natten kommer dit och är behäftade med "människodoft", flammar kejsarens svartsjuka upp och han vill döda hustrun. Men han kan inte förmå sig till att göra det, utan drar sig tillbaka till en öde klippravin.
Scen 3. Färgarens hus. Amman ger Barak en sömndryck. När skepnaden av ynglingen på nytt trollas fram, veknar färgarfruns motstånd. Hon plågas av samvetskval och väcker Barak, men tvingas inse att han inte förstår henne och rusar därför i sin förtvivlan ut ur huset. Kejsarinnan upplever Baraks lidande och känner sig skyldig.
Scen 4. Kejsarinnans sovgemak i falkenerarhuset. Kejsarinnan ser i en syn hur kejsaren förstenas.
Scen 5. Nu blandar sig Keikobad i. Naturkrafterna driver tillbaka färgarfrun till Barak. Det äkta parets motsättningar trappas upp. Då tar kejsarinnan sitt ansvar och avböjer den skugga som hon erbjuds av amman, som denna har erhållit från färgarfrun. Naturkrafterna skakar färgarens hus och klyver det i två delar. Keikobad kallar till doms.

Akt III.
Scen 1.
Barak och färgarfrun, som nu är skilda åt, inser att de älskar varandra. En röst uppmanar dem att söka varandra.
Scen 2. Andetemplets ingång. I en liten båt, som dras av gåtfulla krafter, lyckas kejsarinnan och amman ta sig upp i de oländiga bergsområdena. Här lämnar kejsarinnan amman och möter Keikobads dom. Amman blir nekad att återvända till anderiket.
Scen 3. Inuti andetemplet. Kejsarinnan tvingas utstå sin värsta prövning. Inför den nästen helt förstenade kejsaren erbjuds hon att dricka av livets vatten. Om hon dricker erhåller hon färgarfruns skugga, och kejsaren får leva. Hon motstår frestelsen. Man kan inte köpa egen lycka på bekostnad av andras olycka. Hon får av Keikobad nu en egen skugga, och kejsaren väcks åter till liva.
Scen 4. Ett landskap i anderiket. Färgarfrun och Barak finner varandra, men en klyfta skiljer dem åt. Den återvunna skuggan bildar en bro.


.
Länkar: Die Frau ohnen Schatten
Länkar redigerade 2016-11-06
.
xxx i IMDb Noter till Die Frau ohnen Schatten i IMSLP Die Frau ohnen Schatten i engelska Wikipedia Die Frau ohnen Schatten i svenska Wikipedia Die Frau ohnen Schatten på Youtube                Källor: Opera, Könemann 1999 ; Prismas Musiklexikon 1975
MusikSök 1998-2018